HG3320S

Gysga düşündiriş:

Güýçli, ýeňil, çalt ýylylyk, köp ulanylýan we jedelsiz köp taraply, TGK 2000W ýylylyk ýaragy DIY meseleleriniň köpüsini öz üstüne alýar.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

3320S_01
3320S_02
3320S_03
3320S_04
3320S_05
3320S_06
3320S_07
3320S_08
3320S_09

Näme edýärisTGK Professional ýylylyk ýaragy 2000W

Güýçli, ýeňil, çalt ýylylyk, köp ulanylýan we jedelsiz köp taraply, TGK 2000W ýylylyk ýaragy DIY meseleleriniň köpüsini öz üstüne alýar.
Iki temperatura aralygy: I: 122 ℉ -572 ℉, 250L / Min;II: 122 ℉ -1202 ℉, 500L / Min.Programma baglylykda has köp gözegçilik etmek üçin iki howa akymynyň sazlamasy we gyzyl ädimsiz temperatura gözegçilik rolik.
Artykmaç ýükden goramak: powerokary güýçli turbofanlar sekuntda çalt gyzdyrmaga mümkinçilik berýär.Heatylylyk ýaragyňyzy has ygtybarly we ygtybarly edýän içerki ýylylyk gorag dizaýny.
Ergonomiki dizaýn: Kömekçi tutawaçly ergonomiki rahatlyk, gaýtalanýan ştamm şikesleriniň we beýleki muskul-skelet bozulmalarynyň öňüni alyp biler, uzak wagtlap ulanmak üçin has amatly bolar we ýörite süýşmeýän tutawaç dizaýny siziň üçin has gowudyr.

Bellikler

1. heatylylyk ýaragynyň içki temperaturasy aşa ýokary bolanda, ýylylyk ýaragy gyzgynlygy goramak tertibine başlar, ýylylygy awtomatiki usulda togtadar we temperatura kadaly gaýdyp gelende ýyladyşy täzeden başlar.
2. Saç üflemek üçin ulanmaň.
3. Ulanylanda göni adamlara ýa-da haýwanlara gönükdirmäň.
4. Ulanylandan soň, saklamazdan ozal sowuk reodeim arkaly burun sowadyň.
5. Guraly beýleki aýna ýüzüne gyzdyrmak üçin jemlemäň.
6. ucketerlik howa akymyna rugsat bermek we aşa gyzmagyň öňüni almak üçin, iň azyndan 2 "(25 mm) bolmaly.
7. Elektrik gurallaryny ulanmazdan ozal özüňizi goramak üçin gorag elliklerini, howpsuzlyk äýneklerini, dem alyş maskasyny ulanyň
8. fireangyn bolan ýagdaýynda suw ýa-da ýangyn söndürijiniň bolmagy

3320S_10
3320S_11

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň