Habarlar

 • Heatylylyk ýaragy bilen näme edip bolar?

  Heatylylyk ýaragy bilen näme edip bolar?

  Heatylylyk ýaragy diýilýän zat, kebşirleýji howa ýaragy diýlip hem atlandyrylýan ýylylyk ýaragy, bölekleri sökmek we kebşirlemek üçin guraldyr.Dürli ulanylyş ssenariýalarynda ýylylyk ýaragynyň temperaturasyny sazlamak we ...
  Koprak oka
 • Göçme ýylylyk ýaragynyň umumy ulanylýan meýdanlary.

  Esasan köne boýaglary ýumşatmak üçin ulanylýan täjirçilik ýylylyk ýaragy beýleki ugurlarda-da täsinlikler döredýär.Güýçlilikde we temperaturada sazlanyp bilinýän gyzgyn howa akymynyň kömegi bilen täjirçilik ýylylyk ýaragy, pes temperaturada, ...
  Koprak oka
 • Senagat ýylylyk ýaragynyň ýerine saç guradyjy ulanyp bilersiňizmi?

  Senagat ýylylyk ýaragynyň ýerine saç guradyjy ulanyp bilersiňizmi?

  Birmeňzeş görünýär, birmeňzeş ses berýär, hatda şol bir görnüşde işleýär.Saç guradyjy (hammam otagyňyzda ýa-da aşagynda ýaşaýan) esasy senagat ýylylyk ýaragy (ýaşaýan - ýa-da ...) ýaly işläp biler öýdýän bolsaňyz, bagyşlanyp bilersiňiz.
  Koprak oka
 • Mini elektrik tornavida nädip saýlamaly?

  Mini elektrik tornavida nädip saýlamaly?

  Mini elektrik tornavida nädip saýlamaly? 1. Isleglere görä dürli öý ýa-da hünär ulanylyşy.Mini elektrik tornavidanyň köpüsi hünärmenler üçin niýetlenendir.Satyn alanyňyzda, hünärli we umumy öý hojalygynyň kiçi elektrik skrini tapawutlandyrmaly ...
  Koprak oka