Heatylylyk ýaragy esasan hemme zady edip biler

Häzirki wagtda “Cool Tool” agoşa ýylylyk ýaragy.Garajyň, awtoulagyň we öýüň töwereginde has köp ulanylýan ýönekeý gural.

nädip ulanmaly-ýylylyk ýaragy

Atylylyk köp işi aňsatlaşdyryp biler.Heatylylygyň ulanylmagy mugt dykylan berkidijilere, plastmassany ýumşatmaga, ýelimi işjeňleşdirmäge ýa-da gowşatmaga we başga-da köp zatlara kömek edip biler.Heatylylyk ýaragy bu zerur turba-gyzgyn temperaturany berip biler.

Atylylyk ýaraglary awtoulaglar üçin has köp ulanylýar.

 

Bamper gapagyňyzda göze görünmeýän bir zat döredip, bir zada öwrüldiňizmi?Dişiň daşyna çykmak üçin eliňizi beýleki tarapa ulanmazdan ozal bamperi gyzdyrmak üçin ulanyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, fakel ýa-da Mini-Duktor ýaly gowy bolmasa-da, aýylylyk ýaragydykylan berkidijileri gyzdyrmak üçin ulanylyp bilner.

微 信 图片 _20220521175142

Göçme ýylylyk gysýan ýaraglarýelimleri ýumşatmak üçin ýeterlik ýylylygy üpjün edýär.Bu köne stikerlerden dynmak ýa-da ýeňil jaýlar ýa-da içki bezeg ýaly ýelmeşip boljak bölekleri aýyrmak üçin gowy.Deri we winil abatlamaga kömek etmek üçin hatda ýylylyk bilen işleýän ýelimler bilen hem ulanylyp bilner.


Iş wagty: Noýabr-17-2022