HP700A-700W Düzülip bilinýän temperatura Düzülip bilinýän plastik kebşirleýiş ýaragy

Gysga düşündiriş:

Güýçli, hünärli gyzgyn howa guraly, gaty ýeňil we ykjam.Goşuljak bölekleri ýumşadýan gyzgyn howa, şeýle hem plastmassa doldurgyç hasasy öndürer.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

700A_02

Gyzgyn howa kebşirleýji ýarag

Güýçli, hünärli gyzgyn howa guraly, gaty ýeňil we ykjam.Goşuljak bölekleri ýumşadýan gyzgyn howa, şeýle hem plastmassa doldurgyç hasasy öndürer.

700A_03

Sazlanylýan güýç

Temperatura we kuwwat ikisi hem dürli eriş nokatlary üçin sazlanýar, dürli plastmassa materiallary bilen işlemek üçin köpugurlylygy berýär.

700A_01

Dürli programmalar

Bu plastmassa kebşirleýji, ýük maşynlarynyň perdeleri, şarjagazlar, basseýn çyzgylary / membranalary, suw çüýşeleri, kaýak, winil pollary, awtoulag bamperleri we ş.m. ýaly plastik zatlary bejermek üçin amatlydyr.
Iş aşa yssy bolanda, bu elektrik ýylylyk ýaragyna ýüz tutuň.Iki sazlama, iň amatly ýylylygy saýlamaga mümkinçilik berýär, içindäki sowadyş stendi bolsa howpsuzlygy ýokarlandyrýar.Ykjam, ýeňil dizaýn, işleýän wagtyňyz rahat bolmaga kömek edýär.

700A_07

Arza

Çerkezleri we çadyrlary bejermek Mahabat bannerlerini möhürlemek
Winil pol örtüklerini we linolyumy gaýtadan işlemek
PVC TPO EPDM kebşirlemek üçekli üçek membranalary
Tehniki dokma önümlerini kebşirlemek Howuz folga çyzyklaryny kebşirlemek

700A_08
3320S_10
700A_10
700A_11

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň