HG6617 El bilen göterilýän göçme gysyş örtük ýylylyk ýarag öndürijisi

Gysga düşündiriş:

Ady: Goragly ýylylyk ýaragy

Giriş naprýa .eniýesi: AC 220V

Quygylygy: 50Hz

Kuwwat watt: 1800W

Temperatura: 100-550 dereje

Howa akymy: 250L / m-450L / m


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Düşündiriş 1600W HEAT GUN
Marka TGK
Model HG6617
Naprýa / eniýe / ýygylyk 220V ~ 50Hz
Bahalandyrylan giriş güýji 1600W
Temperatura I: 350 ℃ / II: 550 ℃
Howa akymy I: 250L / min / II: 4000L / min
Gaplamak Reňk gutusy

TGK 2000W ýylylyk ýaragy

Heatylylyk ýaragy, lehimleri eretmek, boýagy ýa-da plastmassany ýumşatmak we ş.m. üçin gyzgyn howa öndürýän elektrik ýyladyş enjamydyr.

 

Howa çeşmesi hökmünde mikro-blower ulanyň, howa akymyny ýylatmak üçin elektrik ýyladyş simini ulanyň we howa akymynyň ýylylygyny 200 ℃ ~ 650 of ýokary temperatura ýetiň, ýagny lehimiň temperaturasy bolup biler eredildi.

Kebşirlenmeli bölekler we iş meýdany tuýere gollanmasy arkaly gyzdyrylýar.

Boýagy we laklary aýyrmak, geçiriji turbalary eritmek, pvc filmini gysmak, kebşirleýiş desgalaryny ýumşatmak we ş.m. giňden ulanylýar.

6617_06
6618S_08

DUAL TEMPERATURE HEAT GUNLAR:HG5510 ýylylyk ýaragy, öýi abadanlaşdyrmak meselelerini aňsatlyk bilen ýerine ýetirmek üçin 100 ℃ we 550 ℃ temperatura sazlamasyny hödürleýär

Jaýyň taslamalary üçin ýylylyk enjamy:Boýagy ýumşatmak, elektrik simleriniň gysylmagy, gysmak, ýelimlemek ýa-da aýyrmak üçin bu ýylylyk ýaragyny ulanyň.Beýleki programmalara gysgaldylan örtük, plastmassa turbalary egmek we poslanan hozlary ýa-da boltlary gowşatmak degişlidir

ATylylyk GUNY sazlap bolýan sazlamalar we çydamlylyk:Iki janköýer tizligi, taslama zerurlyklaryňyza laýyklaşdyrmak üçin goşmaça gözegçilik edýär.Uzak wagtlap ulanmak üçin poslama çydamly burun we çeňňek diwarynda ýa-da iş ýerinde aňsatlyk bilen saklamak üçin birleşdirilen asma çeňňegi bar.

MUGT IŞLER:Yssy burnuň iş ýeriňize degmeginiň öňüni almak üçin ygtybarly, elsiz işlemek üçin toplumlaýyn stend aýratynlygy

Arza

Iki dişli düwme Akylly temperaturany sazlamak, ýapmagyň gijikdirilmegi funksiýasy ýyladyş ýadrosyny gowy gorap biler.

Agyry aýyryň / Köne diwar kagyzyny gabyň / Plastmassa pol kafelini aýyryň / Pvc turbany egreliň / Turbada hapany erediň / greagly hapalary aýyryň / Örtmek üçin

Çäreler

* Buruna degmäň.

* Çagalardan uzak duruň

* Saç guradyjy üçin ulanmaň

* Heatylylygy adama ýa-da haýwana gönükdirmäň

* Çygly ýagdaýda ulanmaň

* Işleýän wagtyňyz ünsi jemläň.

6618S_11

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň