PH415 Elektrik üpjünçiligi bilen kiçijik simli elektrik tornavida

Gysga düşündiriş:

Elektrik tornavida, tork gulplananda, awtomatiki usulda hereket eder, hereketlendirijiniň güýji awtomatiki öçer we elektrik tornavida işlemegini bes eder.


Önümiň jikme-jigi

Wideo

Haryt bellikleri

Giriş naprýa .eniýesi AC100-240V
Bahalandyrylan güýç 35W
Tork aralygy 0.05-0.7n * m
Tork sazlamak usuly Düzeltmek ýeňini sazlamak (ýokary ulalýar, aşak kiçelýär)
Aýlanma diapazony 900-1350rpm
Tizligi sazlamak usuly Kuwwatly adapteriň düwmesini öwrüp
Interfeýs GB 3 wilka
DC kabel aýratynlyklary 3Px0.5mm²x1.8m
Set şnurunyň aýratynlyklary 3Px0.5mm²x0.5m
Başlamak usuly Başlamak üçin gyzyl leňri basyň, durmak üçin goýberiň
Ugur wyklýuçateli Üçünji dişli (ýokary: ters; orta: durmak; aşak: öňe)
Toparyň ululygy Ghli TGK partiýalary üçin amatly
Topar gurmak Gulp ýeňini basyň, kartoçkanyň ýerini partiýanyň burnuna deňleşdiriň, gulp ýeňini boşadyň
Motor 555 motor (tekiz mil)
Esasy aýratynlygy Ergonomiki tutawaç, saklamak üçin amatly, uzak möhletli iş wagtynda ýadawlyk ýok
Diňe wagt we güýji tygşytlaýan we netijeliligi ýokarlandyrýan başlangyç wyklýuçateline degiň
Tork kiçijikden ulusyna ädimsiz sazlanýar we tork takyk
Üç tizlikli ugrukdyryjy, nurbatlary aýyrmak we berkitmek aňsat, amatly we çalt
1.8 m birikme kabeli + 0,5 m tok kabeli, ýer simli, ygtybarly we amatly 3C şahadatnamasy

TGK elektrik otweri

1. Elektrik tornavida, tork gulplananda, awtomatiki usulda hereket eder, hereketlendirijiniň güýji awtomatiki öçer we elektrik tornavida işlemegini bes eder.

2. Beýleki model bilen deňeşdirilende, ýokary baha görnüşi, arzan bahasy, ýokary öndürijiligi.ýöne motoryň datçik bilen çykýandygyna üns bermegiňizi haýyş edýäris, şonuň üçin has haýal we has yssy başlar.

3. Aragatnaşyk däl wyklýuçatel, önümi ýygy-ýygydan çalyşmagyň zerurlygy bolmadyk dowamly ömri üpjün etmek üçin ulanylýar.

4. Ergonomiki ululyk, ýokary temperatura çydamly, gowşak yrgyldy, gowy tutmak, täze görnüş, ýeňil agram, ýadawlyksyz uzak wagtlap işlemek aňsat, netijeliligi ýokarlandyrýar.

5. Torkuň ýokary takyklygy, basgançakly az tork sazlamak, ýönekeý we täsirli işlemek bilen, adatça elektrik we elektron ýyldyrym önümleri, öý enjamlary, oýunjaklar, kompýuter / telefon / sagat esbaplary we beýleki gaýtadan işlemek we ýygnamak amallary üçin ulanylyp bilner.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary